Fotoförbud skyddar personliga integriteten

29 april 2013 13:16

Enligt Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna har Sverige en skyldighet att uppfylla vissa krav i syfte att skydda människors personliga integritet. Fram till i dag har vi inte lyckats med det. Bland annat har det varit tillåtet att i hemlighet fotografera människors toalettbesök på ett café. Detta är något som Allianspartierna nu sätter stopp för.

Det finns fler exempel på när människor har kränkts på ställen där de har trott sig kunna vara i ensamhet. Bland annat gick det inte att döma en hyresvärd för att han hade låtit installera en kamera i en kvinnlig hyresgästs badrum, eller den man som i hemlighet hade monterat upp en kamera i sin före detta hustrus sovrum. I flera fall har man fått använda alternativa brottsrubriceringar såsom ofredande, men i vissa fall har det inte gått att fälla den påstådda gärningsmannen för något brott.

Den tekniska utvecklingen som gör att vem som helst både kan ta och publicera filmer och bilder och på så sätt nå tusentals människor på ett par sekunder är en utveckling som berikar människors liv. Men den gör också att det är viktigare än någonsin att vi skyddar den personliga integriteten.

En förutsättning för att det ska röra sig om kränkande fotografering i lagens mening är att den sker olovligen, men det räcker med ett tyst samtycke för att fotograferingen ska falla utanför det straffbelagda området. För att kriminaliseringen bara ska gälla den typen av fotografering som man inte ska behöva tåla ur integritetssynpunkt omfattas endast fotografering som sker på vissa platser som tillhör den enskildes privata miljö eller som är avsedda för särskilt privata förhållanden, till exempel inomhus i en bostad eller på en offentlig toalett. Det krävs också att fotograferingen sker i hemlighet, till exempel kan kameran vara dold eller den som fotograferas totalt omedveten om fotograferingen.

Samtidigt som det är viktigt att vi skyddar den personliga integriteten är det viktigt att vi också ser till andra samhällsintressen, såsom yttrandefriheten och informationsfriheten. Journalister och fotografer kan även fortsättningsvis bedriva sitt arbete genom att det i lagen har skrivits in ett undantag för fotografering som med hänsyn till syftet och övriga omständigheter är försvarlig. Det kan gälla fotografering i syfte att visa på missförhållanden i samhället eller i syfte att dokumentera bevisning om ett pågående brott, till exempel barn som utsätts för kränkningar i sitt hem.

Det är viktigt att människor kan känna sig trygga i situationer där man tror sig vara ensam eller helt privat, när någon klär av sig hemma i sovrummet eller tar en dusch på semesterhotellet. I och med förbudet mot kränkande fotografering tar vi ytterligare steg mot ett ordentligt och väl avvägt skydd för den personliga integriteten i en tid då detta verkligen behövs.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!