Överraskande reliefer som eggar fantasin

Reliefkonstnären Richard Sälls uppfinningsrikedom och hantverksskicklighet imponerar på Correns recensent.

5 september 2011 13:01

Richard Säll

Reliefer

Galleri Mikrokosmos, Vadstena

Pågår till 11 september

I det stora utbudet av konst överraskas jag ibland av något extra historiskt fördjupat, hantverksskickligt och symbolrikt. Efter Bengt Böckmans utställning i upplysningsandan (Ars Amandi 2010), står jag nu inför något liknande med Richard Sälls reliefer.

Gemensamt har de den fantasieggande arkitekturen. Men här är det känslan av muralmålningar, med uttryck från medeltiden till vår tid, som uppenbarar sig. Här formade med en blandning av betong och plastlim, som ger möjlighet till utmejslande av detaljer.

Turbulent aktivitet

Motiven med trängda grupper av människor inbegripna i turbulenta aktiviteter, eller byggande av märkliga konstruktioner känns medeltida och renässansförfinade - samtidigt som de inblandade präglas av tidlöshet. Konstnärens fascination för Tarkovskijs filmer kan ha präglat uttrycken av flykt och främlingskap.

Det är helt fantastiskt att Rickard Säll har lyckats infoga så många aktiviteter och byggnadskonstruktioner och detaljer i sina reliefer i olika skikt och dimensioner - utan att det känns splittrat eller överlastat.

Verken saknar titlar och här kan jag bara göra några enstaka nedslag bland det som jag främst tilltalas av. 

Mycket att upptäcka

En härlig dynamik och grafisk skuggkänsla finns i motivet med människomyllret (1). Reliefen intill har fått en touche av egyptiska tempelristningar. Fyra stiliserade motiv i röd-ockra ger en barock ljus-skugga-känsla, samtidigt som de är lite kubistiska i Picassos anda. (3-6). En av mina favoriter är en mäktig färgnyanserad arkitektur fylld med valv, pelare och kulturhistoriska symboler (10).

Ja, här finns så oerhört mycket mer att upptäcka, utställningen inbjuder till många besök.

Jag är djupt imponerad av Richard Sälls uppslagsrikedom, kompositionskänsla och hantverksskicklighet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!