Rädda Holaveden, men hur?

21 november 2009 01:00

Replik angående vindkraft. Ordet fritt 17/11. 

Jag håller helt med om att Ödeshögs kommun har ett fantastiskt geografiskt läge. Det jag däremot inte förstår är att byggandet av stora vindkraftparker är det enda sättet att utveckla och "rädda" kommunen.

Kommunen bör verkligen ta tillvara på entreprenörer och deras entusiasm, men det få verkar vilja ta till sig är att det finns ett stort antal entreprenörer som redan har satsat och som får en död hand lagd över sina företag om de planer som vindkraftförespråkarna lovordar genomförs.      

Holaveden är en unik byggd. Många turister och entreprenörer har sökt sig dit, men jag misstänker att "Kom och se vår pittoreska vindkraftpark" inte lockar fullt så många. Frågan är vad som gagnar kommunen mest; att jobba för att locka till sig fler turister och vara med och dela på de miljarder som turistnäringen i Sverige omsätter årligen, eller att bygga vindkraftverk, med allt vad det medför av buller-, ljusstörningar och ingrepp i naturen.     

Beträffande hägrande skatteinkomster: Var kommer huvuddelen av vinsterna beskattas, när de i huvudsak går till de externa storföretag som bygger verken? Det är dags att ett beslut fattas hur Holavedens unika landskap ska användas. Bevarande, parat med mänsklig innovationskraft eller stor vindkraftetablering och skövling av unika natur- och kulturvärden. Kommunen kan mycket väl behöva räddas, men frågan är från vad och vem?                         

Anja Dalhög, före detta och eventuellt framtida Ödeshögsbo.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!