Världens längsta kanal blir Göta kanals vänkanal

Göta kanal får den 250 mil långa Kejsarkanalen i Kina som vänkanal. Det avslöjar kanaldirektör Claes-Göran Österlund lagom till Göta kanals förestående 175-årsjubileum.

20 april 2007 00:00

- Det är rent fantastiskt. Företrädarna för världens äldsta och längsta kanal har inte tidigare haft någon kontakt med kanaler utanför Kina. Och nu väljer man att samarbeta med lilla Göta kanal i Sverige, säger Österlund.

Kinadelegation kommer

En kinesisk delegation besöker Göta kanal den 27 juni i samband med en ceremoni och jubileumsfestligheter vid Bergs slussar. För att ytterligare manifestera vänskapen kommer kanalbolaget i sommar också att flagga och skylta kinesiskt.

Vad innebär det här rent praktiskt?

- Det vidgar alltid vyerna med intryck utifrån. Vi är intresserade av hur de jobbar med en kanal som fortfarande används som tung transportled. Vi har å andra sidan mycket att förmedla beträffande vattenrening och hur man via tv-övervakning styr sluss- och broöppningar, säger Claes-Göran Österlund.

Kejsarkanalen mäter imponerande 250 mil och började påbörjas redan år 486 före Kristus och blev klar 1292. Den byggdes av befolkningen utmed förbindelsen Beijing-Hangzhou.

Vänskapskanal i Skottland

Från början fanns ingen direkt ambition att förbinda just dessa punkter. Däremot har det i alltid i Kina funnits en strävan att utöka vattenförbindelserna i syd-nordlig riktning då de stora floderna annars rinner mellan öst och väst.

Kejsarkanalen används i huvud sak för järnhanteringen. Stora mängder skrot transporteras för återvinning i järnbruk.

Göta kanal har sedan tidigare internationella vänskapsförbindelser med Caledonian canal i Skottland.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!