Får söka jordartsmetaller vid Norra Kärr

Tasman Metals AB vill leta efter sällsynta jordartsmetaller vid Norra Kärr utanför Gränna och har fått klartecken från länsstyrelsen i Östergötlands län för provbrytning. Företaget får ta ut som mest 200 kubikmeter bergmaterial, för undersökningar.

22 juli 2013 13:51

Motståndet mot projektet har kommit bland annat via en grupp som kallas Aktion Rädda Vättern. Gruppen befarar att en framtida gruvdrift kan förstöra Vättern som inte bara är viktig ur miljösynvinkel utan att också är en stor dricksvattentäkt.

Bolaget har tillbakavisat kritiken.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!