Tuff kritik mot Bilsportförbundet

SMK Motalas Torbjörn Knutsson sparkas ur Bilsportförbundets rallyutskott. Orsaken menar han är att han vill utveckla rallysporten.

9 mars 2016 19:45

Läs mer: Miljonbilen som inte får tävla.

I december valdes Torbjörn Knutsson in i rallyutskottet. Knappt tre månader senare så fick han i måndags kväll beskedet av Bilsportförbundets ordförande Kenneth Thorén att han och ytterligare en medlem i utskottet, Jörgen Joons, är avtagna sina uppdrag.

– De kommer säkert att gå ut med att vi avgått själva. Men så är det inte. Vi har fått sparken, säger Knutsson som menar att skälet till att de inte längre är önskvärda i utskottet inte har att göra med att de inte tillfört något. Tvärtom.

"Nytt reglemente"

– Vi vill inte att rallysporten ska stå och stampa på samma fläck. Så Jörgen och jag vill framåt och vi vill jobba för att ta fram ett nytt reglemente som är bra för de aktiva. Den stora klassen, grupp H, har stått still sedan 1999. Så då har vi jobbat för att vi ska kunna få in nya bilar i den klassen för att göra den mer attraktiv, säger Knutsson som menar att det är deras vilja att få till ett nytt reglemente för grupp H-bilar som är den största anledningen till att de nu inte får vara kvar i utskottet. Arbetet med det reglementet menar Knutsson i stort sett var klart.

– Vi har ett SGA-möte om två veckor. Där träffas de grenansvariga i respektive distrikt. Där skulle vi lägga fram tre förslag till nytt reglemente som de skulle få ta med sig hem för att diskutera i sina distrikt hur de tycker att det ska vara utformat. Det här är ju ett arbete som pågått länge, som det gamla rallyutskottet startade. Jag kom in i det förra året när Johan Holmberg kontaktade mig då han erbjudit sig att bygga en ny bil och det skulle tas fram ett tekniskt reglemente. Det arbetet flöt på fram till i september. Men under resans gång fick vi en ny fadder, som man kan säga är en länk mellan Bilsportförbundet och utskottet. Han tyckte inte den här typen av bilar skulle finnas på svenska rallyvägar. Sen blev det gamla utskottet avsatt och projektet blev nedlagt, säger Knutsson.

Delar inte uppfattning

Att det har varit en turbulent tid i rallyutskottet håller Bilsportförbundets ordförande Kenneth Thorén med om. Men han delar inte Knutssons och Joons uppfattning om orsaken till att de blivit avsatta.

– Det är deras version och den förstår och respekterar jag. När man sätter ihop ett sånt här lag, som rallyutskottet är, så får vi förutsättningar från valberedningen om hur de vill att det ska fungera. Då satte vi ihop en grupp som vi trodde skulle vara bra. Men de rapporter som vi har fått har sagt att det inte har fungerat vilket ju också visat sig då ordföranden avgick på grund av samarbetsproblem. Han ville lösa det här långsiktigt och det fanns och finns en plan för det. Men de har ansett att det har gått för sakta. Då har vi valt att gå vidare och sätta ihop ett nytt lag som vi hoppas ska fungera, säger Thorén.

Läs mer: Rallyprofilen till attack mot förbundet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Thomas Augustsson