Det händer mycket kring Jakob Lilja just nu. Inte nog med att han kommer att lämna LHC för Djurgården. Den uppmärksammade rättsprocessen fortsätter. Såväl tingsrätten som hovrätten har dömt Lilja för misshandel efter att han crosscheckade Malmöbacken Jens Olsson i nacken i samband med en match mellan Rögle och Malmö den 5 mars 2015. Straffet blev villkorlig dom och 40 dagsböter på sammanlagt 26 000 kronor.

Liljas advokat, Mats Tornéus, valde dock att överklaga hovrättens dom till högsta instans. HD valde att meddela prövningstillstånd – dock utan att ange någon som helst motivering. Nu står det klart att det kommer att bli en muntlig förhandling i HD den 30 maj i år. Jakob Lilja och Riksåklagaren har kallats till rättegången.

Mats Tornéus konstaterar att det är ovanligt att HD håller muntlig förhandling i ett överklagat mål.

– Högsta domstolens dom blir ett viktigt prejudikat för frågan hur våldsutövning vid deltagande i sport ska bedömas straffrättsligt. Jakob Lilja hoppas förstås på en frikännande dom eller i vart fall ett lindrigare straff i Högsta domstolen, säger Mats Tornéus.