Norge kräver att användningen av syrgas inom idrotten blir förbjuden. Svenske Riksidrottsförbundsordföranden Björn Eriksson vill också se ett förbud.

Det här är alldeles utmärkt, säger Eriksson till Radiosporten.
Vi har påbörjat en diskussion, men det är bra att Norge kom före. Detta är en typ av fråga där vi behöver en internationell positionering. De var helt enkelt denna gång kvickare ur startblocken är vad vi var.

Norges riksidrottsstyrelse har beslutat att skicka en formell skrivelse till Internationella olympiska kommittén (IOK) och antidopningsbyrån Wada med kravet att införa ett förbud.

Syrgasutrustning är tillåtet att användas och har använts av bland annat finländska toppskidåkare under träning. Många fruktar att det också inom en nära framtid ska börja användas i tävlingssammanhang.