Han tillträdde den 1 augusti i år. Och det har varit en hektisk start.

– Mycket jobb, många saker att sätta sig in i, många möten med föreningar. Intensivt, men verkligen ett tacksamt läge att börja på den här tjänsten, säger han.

Vi återkommer till det. Men först vill vi, och många av kommuninvånarna, veta hur det går med kommunens stora planer på en multiarena ute vid Kallerstad, som ska möta de stora behov av golvytor som många inomhusidrotter brottas med idag.

– Runt årsskiftet ska vi presentera en första utredning. Det vi arbetat med är bland annat hur den ska kunna byggas, ägas och driftas, men också en kartläggning av vad föreningslivet vill, där vi behövt hitta delar som är gemensamma önskemål för alla. Att alla föreningar som bedriver inomhusidrott vill ha golvytor att vara på, det vet vi. Men vad mer? Det kan handla om allt från studiemiljöer för att göra sina läxor i väntan på att träningspasset ska börja till loungeavdelningar där det bara är skönt att hänga en stund.

– Vi vill att arenan ska vara väldigt flexibel och där man ska kunna utnyttja ytorna maximalt hela tiden, så att den blir så användbar som möjligt. Vår vision är att den blir en mötesplats för Linköpingsborna som stimulerar till aktivitet 365 dagar om året, 24 timmar om dygnet.

Har ni någon förebild ute i landet?

– Nej, faktiskt inte. Vi har varit runt och tittat på många hallar, men det är ingen som vi skulle vilja kopiera rakt av. Det handlar om att hitta det bästa från var och en och forma något som passar just våra behov i Linköping.

Hur konkret kommer det ni presenterar att vara?

– Inte särskilt. En del visualiseringar på hur det skulle kunna se ut kommer finnas med, men inga ritningar eller så. Vi kommer heller inte kunna presentera någon kostnadskalkyl, det är nästa steg.

När kan man tänka sig att hallen står klar, om det kommer ett beslut om att den ska byggas?

– Om allt klaffar i alla delar, från beslut till klar anläggning, skulle jag säga fem år. Men dessförinnan ska fler utredningar göras.

Och när kan ett beslut tas, om allt går smidigt?

– Det vågar jag tyvärr inte uttala mig om. Det ligger i politikens händer.

Just nu byggs det nya idrottshallar för fullt runt om i Linköping. Hallar som kommer betyda mycket för idrottsföreningarna.

– Det är ett underbart läge att komma in som Idrottsutvecklingschef mitt i den iver som råder nu. Linköping växer ju så det knakar och engagemanget är väldigt stort från alla håll.

Och det är just här som han sett de stora bristerna i kommunen.

– När det gäller inomhusidrotterna är det ju uppenbart. Det finns för få hallytor, isytor och möjligheter till vattensport. När det gäller sommaridrotterna, om man tar fotboll som exempel, så har vi tillräckligt med planer för att möta behovet men problemet är att de inte alltid ligger på rätt ställe.

Mycket av Andreas tid de första månaderna har dessutom gått åt till att diskutera och finputsa det nya Idrottspolitiska programmet som man jobbat med inom kultur- och fritidsförvaltningen under det senaste året.

Tre områden i programmet är extra fokuserade i det utkast som nu ska ut på remiss: Det är "Aktiv hela livet", samt "Jämställdhet, mångfald och tillgänglighet".

– De punkterna ska genomsyra allt vårt arbete, och under de har vi lyfta fem fokuspunkter som handlar om Aktiv i förening, Aktiv utanför föreningslivet, Mötesplatser för aktivitet, En aktiv skola/förskola samt Upplevelser som främjar fysisk aktivitet. Dessutom, och det vill jag poängtera, är det lika mycket ett elitidrottsperspektiv som ett breddidrottsperspektiv i det arbetet.

– När beslutet är taget börjar det stora arbetet för oss, då ska egentligen all vår verksamhet styras om och de förändringar som görs ska syfta till att vi frigör mer resurser för att jobba med det idrottspolitiska uppdraget.

Andreas berättar att forskning visar att det faktiskt är sällan som den typen av dokument verkligen leder till en praktisk förändring.

– Cirka 85 procent av de strategiarbeten som görs stannar vid en pappersprodukt. Bara 15 procent leder till riktiga förändringar. Ofta beror på det på att strategin inte är tillräckligt bra, eller att man inte lyckats kommunicera varför man gjort ett arbete och vad man vill uppnå.

Han fortsätter:

– Det vill vi verkligen inte ska hända här, så det tuffa uppdraget för oss börjar när beslutet väl är fattat. Då kommer vi på bred front se till att det här programmet blir vägledande och tydligt för alla att arbeta efter.

En stor föreningsbidragsutredning pågår också. Något som eftersökts länge.

– Vi kommer lägga ett första förslag till förändring redan i december. En del vi tittar på är jämställdheten och hur ser exempelvis vårt eget verksamhetsbidrag ut, som idag enbart bygger på stöd per aktivitet. I och med att pojkar ofta tränar mer än vad flickor gör i motsvarande ålder gör det att det blir en snedfördelning som vi i kommunen bidrar till. Det vill vi ändra på.