Ny tidtabell betyder förändringar. I den nya tidtabellen, som gäller från och med 14 juni, har Östgötatrafiken skapat en ny expressbusslinje 53, som går via Borensberg på morgonen och eftermiddagen i stället för som tidigare via Klockrike (linje 63). Det medför färre möjligheter för boende söder om Boren att pendla och att restiden förlängs med ungefär tio minuter.

I kommunstyrelsens brev till Östgötatrafiken skriver man att restiden för pendlare redan varit på gränsen till det acceptabla och att många pendlare kommit med klagomål till kommunen.

Enligt Kjell Fransson har trafikbolaget gett signaler om att inga förändringar på sträckan skulle ske förrän den utbyggda pendeltågstrafiken med dubbelspåret beräknas gå igång, 2012.

- Östgötatrafiken har inte pratat med oss i kommunen om förändringen, det kom som en överraskning. Det är en stor brist att bara genomföra det här utan vidare, säger Kjell Fransson, första vice ordförande i kommunstyrelsen.

Han har också synpunkter på att expressbussen kör en ny väg med färre stopp inne i Borensberg. Den går inte längre längs med Hällsätersleden.

- Motiveringen är att man ska snabba upp linjen till Linköping. Men det förstår jag inte, man kanske tjänar runt en minut, det är marginellt. Och vad händer om busen måste stanna i centrala Borensberg för att den är för tidig, där finns ju ingen riktig bussficka?

Vad finns att gör nu när tidtabellen redan gäller?

- Risken är att vi får leva med det här ett år nu.