Skolverket har givit klartecken till fyra utbildningar inom naturvetenskap/matematik i Lysekil, Karlstad, Uppsala och Göteborg.

Sex nya spetsutbildningar inom samhällsvetenskap eller humaniora kan ges vid sex olika gymnasieskolor i Lund, Danderyd, Uppsala, Borås, Linköping och Botkyrka.

De riksrekryterande spetsutbildninarna ges på försök de närmaste åren, innan en utvärdering får visa om de ska permanentas. Ett första urval spetsutbildningar gjordes för ett år sedan, och detta var det andra och sista urvalet.

Följande utbildningar beviljas delta:

· Spetsutbildningen i moderna språk, profil litteratur och film, Katedralskolan, Lund

· Samhällsvetenskapligt program med spetsinriktning språk: engelska, Viktor Rydbergs Gymnasium Djursholm, Danderyd

· Spetsutbildning i språk - Classe française, Katedralskolan, Uppsala

· Entreprenörsprogrammet, Sven Erikssons gymnasium, Borås

· Spetsutbildning inom hållbar utveckling, Specialutformat samhällsvetenskapligt program, Folkungaskolan Gy, Linköping

· FINEK - Finansgymnasiet, FINEK vid Tumba gymnasium, Botkyrka

· Marinbiologisk spetsutbildning, Gullmarsgymnasiet, Lysekil

· Forskar-Nv, Älvkullegymnasiet, Karlstad

· Bioteknisk spetsutbildning, Katedralskolan, Uppsala

· Naturvetenskapsprogrammet med matematikspets, Hvitfeldtska gymnasiet, Göteborg