Enligt domen i Linköpings tingsrätt ska de fem betala 40 dagsböter vardera samt sammanlagt närmare 86 000 kronor i skadestånd till Peab.

Den 9 november förra året ryckte de fem fältbiologerna upp 200 mätkäppar på en flera kilometer lång planerad vägsträcka genom eklandskapet mot Sturefors.

Fältbiologerna ville stoppa vägbygget och bilda opinion mot inblandade myndigheter. Under rättegången hävdade fältbiologerna att de ryckt upp pinnarna utan brottsligt uppsåt.

Men tingsrätten tycker annorlunda och dömer de fem till dagsböter och skadestånd för egenmäktigt förfarande.