Varför?

- Jag blev så förbannad på de nya skyskrapehöga filpaketen.

Vad skrev du i brevet?

Artikelbild

- Varför gör ni oss detta? Paketen är svåra att få in i kylskåpet, lätta för små barn att välta och svåra för äldre att öppna. Dessutom är det svårt att hälla ut hela innehållet. Det blir alltid ett par matskedar kvar.

Är du snål?

- Nej, men det bär mig emot att slänga mat. Det är oetiskt.

Har du fått något svar på ditt brev?

- Arla skriver att de har gjort ordentliga undersökningar som visar att folk vill ha de här paketen. Och så tackar man för visat intresse i ett brev som är undertecknat av en Elin.

Är du nöjd med det?

- Nej, jag ska skriva tillbaka. Jag varken känner eller är kompis med någon Elin på Arla. Folk i Sverige har väl både för- och efternamn. Eller har man blivit så bondaktiga på Arla att man har tagit in korna på kontoret?

Hur stor filkonsument är du?

- Jag äter fil varje dag, men nu ska gå över till yoghurt som fortfarande finns i bra förpackningar.