I år får Östergötland 2,5 miljoner kronor av de totalt 50 miljoner som Naturvårdsverket styr till arbetet med åtgärdsprogram för att rädda landets 1 942 hotade arter. Det kan jämföras med 2009 då anslaget totalt var 82 miljoner och Östergötland fick 4 miljoner.

- Vi hoppas att det här är en tillfällig neddragning och att anslaget fortsätter att öka litet för varje år som det gjort sedan 2004 då vårt arbete med hotade arter påbörjades, säger Tommy Karlsson.

Han är en av länsstyrelsens två biologer som arbetar heltid med hotade arter i år. Förra året var de dubbelt så många men antalet tjänster har fått anpassas till det minskade anslaget.

"Ett rikt växt- och djurliv" är ett av de sexton nationella miljömålen. Det kommer inte att infrias i tid, ens med oförändrade anslag.

Läs mer i fredagens Corren.