Vi ska inte böja oss för tokigheter

Erik Lindborg är docent i strömningsmekanik vid KTH i Stockholm.

11 mars 2020 05:16

I en debattartikel i Svenska Dagbladet (8 mars) berättade Lindborg att han ämnar söka projektbidrag för forskning om "svaga stötvågor i akustiska fält."

Vetenskapsrådet är Sveriges största statliga finansiär av forskning. På regeringens uppdrag fördelar de sju miljarder av våra inbetalda skattekronor till forskning av olika slag. När Erik Lindborg sökte sig fram på Vetenskapsrådets hemsida fann han till sin förvåning att han ombads svara ja eller nej - med krav på motivering - på frågan "om köns- och genusperspektiv är tillämpligt" i hans forskning?  

Vetenskapsrådet gör klart vad som gäller när de skriver att de av ”regeringen fått instruktion om att verka för att köns- och genusperspektiv inkluderas i den forskning som finansieras”.

Erik Lindborg sammanfattar kärnan i sin kritik på ett föredömligt sätt: "Vetenskapen ska förutsättningslöst pröva våra föreställningar och inte på förhand binda sig för att producera resultat som går i den ena eller andra riktningen. Forskare bör vara speciellt misstänksamma mot föreställningar som ligger i samklang med den rådande tidsandan. Det är naivt att tro att vi just i vår tid och i vårt hörn av världen skulle vara befriade från blinda fläckar."

Saken har inte främst med genus och kön att göra. Kön och genus kan bytas ut mot rasbiologi, nationell identitet, kollektivavtal, företagsamhet eller mot vad som helst som en stat kanske skulle villja främja genom forskningsfinansiering. Saken har med ideologisk styrning att göra. Saken har att göra med framväxten av nervösa och anpassliga forskare och statstjänstemän som böjer sig för maktens tokigheter med mummel om att det är väl inte så farligt i det stora hela.

Universitet och forskningsmiljöer är viktiga bastioner för frihet och mångfald. Skräms de till tystnad och tokerianpassning så har historien många skrämmande exempel på hur det kan gå. Erik Lindborg med flera enskilda människor som öppet ställer sig upp och protesterar mot pågående statlig  ideologistyrning gör därför enormt samhällsnyttiga insatser. 

Det är dock betänkligt att den enorma mediaupprördhet som ägnas åt SD: s tankar om vad för slags ideologistyrning som de skulle vilja införa inte alls motsvaras av liknande känslosvall mot den pågående ideologistyrningen.

Matilda Ernkrans (S) är forskningsminister i Löfvens regering och en klok och omdömesgill person. Hon har ett viktigt uppdrag framför sig. Forskningen ska vara fri från statsideologi. 

 

 

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Widar Andersson