120 hyllmeter arkiv blir mer tillgängliga

Landsarkivet i Vadstena är inne i en satsning på att göra handlingar från och om hospitalet och Birgittas sjukhus mer tillgängliga.

7 januari 2020 08:00

– Vi har ett väldigt intressant arkiv i form av Vadstena hospitals arkiv som går över i det som på 1900-talet hette Birgittas sjukhus. Arkivet heter Birgittas sjukhus arkiv, säger arkivarie Anna Eklundh Jonsson.

Handlingarna som finns i Birgittas sjukhus arkiv är enligt Eklundh Jonsson ofta efterfrågade.

– Från att det blev centralhospital 1826 så hade Vadstena hospital ett upptagningsområde som omfattade en stor del av södra Sverige. Det betyder att många kan ha anförvanter som har varit patienter på hospitalet, förklarar hon.

Hon berättar att det finns journaler från tidigt 1800-tal och fram till och med ungefär år 1900 i arkivet. De modernaste journalerna finns dock på Regionarkivet i Linköping. Materialet som finns hos Landsarkivet behöver enligt Anna Eklundh Jonsson till skillnad från modernare material inte sekretessprövas, detta då det är äldre än 70 år. 

Eklundh Jonsson säger att journaler är intressanta för bland annat släktforskare.

– De ger så mycket mer om en person. Annars när man släktforskar så brukar det vara svårt att hitta så mycket intressanta uppgifter. Det står i en bok att de är födda och att de har gift sig står i en annan bok och så vidare. Men har man släktingar som har hamnat på ett hospital så finns det så mycket mer samlad information att tillgå från förr i tiden.

Studenter som skriver uppsatser är enligt Anna Eklundh Jonsson en annan grupp som har mycket frågor om detta arkiv. Förteckningen över arkivet har dock tidigare inte varit inlagd i Riksarkivets söksystem Nationella Arkiv Databasen (NAD) uppger Eklundh Jonsson.

– Man har inte kunnat sitta hemma och se vad arkivet innehåller,  vilka volymer som finns. Det kan man ju för de flesta av våra efterfrågade arkiv.

Hon säger också att under våren så kommer förteckningen av detta arkiv att bli tillgänglig i söksystemet NAD som nås via Riksarkivets webbplats.  

När personalen på Landsarkivet skulle lägga in arkivet i databasen började de med en inventering berättar Anna Eklundh Jonsson, och de kollade då att allting fanns. Eftersom arkivet har kommit i olika delleveranser under lång tid och delar av det finns kvar i Regionarkivet blev det en grannlaga uppgift att reda ut vad som hängde ihop och hur det hängde ihop.

– Vissa omprioriteringar gör också att arbetet tar lite mer tid än vad vi har tänkt oss, och det kommer att gå in på nästa år också även om vi hoppades bli klara i år. Men en del av grundarbetet är färdigt.

Hon anser att eftersom det är så mycket att gå igenom och fundera på så är det inte så dumt att det får ta lite tid.

2019 har passerat och och det var enligt Anna Eklundh Jonsson varit ett "hospitalsår"  i Vadstena eftersom Mårten Skinnare startade sitt hospital 1519. Landsarkivet har uppmärksammat året med föreläsningar. 

Eklundh Jonsson framhåller att alla hus från hospitalets historia finns kvar i Vadstena.

– Det är de moderna från Birgittas sjukhus som man har börjat riva, de var ju i sämre skick. Man byggde ju bättre förr!

Hon avslöjar att när byggnader på Birgittas sjukhus-området har tömts så har det ibland hittats handlingar som sedan har kommit till Landsarkivet. 

I Birgittas sjukhus arkiv så finns enligt Anna Eklundh Jonsson förutom ovannämnda journaler bland annat cirka 300 kartor och ritningar och sådant som patientrullor, protokoll och räkenskaper.

Landsarkivet i Vadstena

Landsarkivet inrättades 1899 och finns sedan dess i Vadstena slott. Det är det äldsta av Sveriges landsarkiv. Landsarkivets distrikt består av Jönköpings, Kalmar, Kronobergs och Östergötlands län. Totalt har Landsarkivet cirka sex hyllmeter arkiv. Framförallt är det arkiv från statens verksamhet i området, men det finns även arkiv från exempelvis företag.

Sedan 2010 är Landsarkivet i Vadstena en enhet i Riksarkivet.

Källa: Wikipedia, Vadstenaslott.se, Landsarkivet i Vadstenas Facebooksida.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!