Öppen parkmiljö bäst för Tinnis

Låt inte nostalgin styra i beslutet om Tinnerbäcksbadets framtid, skriver SD i Linköping

8 maj 2019 14:37

Tinnerbäcksbadets badsjö diskuteras livligt och då kan det vara bra att gå till botten med fakta och inte bara historiska anekdoter. Det stora beslutet som hittills fattats är att Tinnerbäcken ska ändras från att gå under marken i en kulvert till att helt öppet få rinna igenom ett vackert parkområde.

Detaljplanen är beslutad och om man i detta skede skulle göra om hela processen skulle Linköpingsborna få vänta ytterligare flera år på sitt efterlängtade badområde och simhall.

För närvarande finns två huvudalternativ som presenteras i utredningen: Parkmiljö med mindre badanläggning eller en badsjö som är mindre än idag men ändå en badsjö. Dock kommer det senare alternativet sannolikt att bli mer kostsamt då det utreds om vattenkvalitén måste höjas på anlagda badanläggningar.

Badsjön kommer att få samma krav som en simbassäng, vilket innebär att det blir en väldigt stor bassäng med klor, där det dessutom är högst tveksamt om det kan anses vara lämpligt att ha en strand och botten bestående av asfalt. Kostnaden för detta alternativ är inte helt utrett ännu men att det blir dyrt är ställt bortom all tvivel.

Vattenkvalitén i Tinnerbäcken är dessutom så låg att det inte är tillåtet att använda vattnet till en anlagd badanläggning. Teoretiskt skulle det gå att göra en större sjö med Tinnerbäcken som vattenkälla, men då får ingen bada i den. Vi ska vara realistiska och inse att detta alternativ inte är praktiskt genomförbart. Bästa lösningen skulle ha varit att bygga den nya 50-metersbassängen i direkt anslutning till platsen där nya simhallen kommer byggas. Dock är detta inte möjligt med tanke på gällande detaljplan.

Det är talande att det finns många viljor men ingen helhetssyn, vilket gör alternativen få. Om vi inte är nostalgiska och istället försöker hitta bästa lösningen så kan en öppen parkmiljö med en vackert slingrande Tinnerbäck vara det bästa alternativet. Detta jämfört med en badsjö med höga driftskostnader som dessutom är inhägnad vilket gör att färre kan ta del av området.

Klas Ahlberg (SD)

gruppledare

Jörgen Ring (SD)

ledamot bygg- och miljönämnden

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!