Viruset kommer från fladdermöss

3 februari 2020 12:37

Arvsmassan hos det nya viruset som sprids från Kina är till 79,5 procent identiskt med det coronavirus som gav upphov till sars-epidemin som inträffade 2003. Virusets arvsmassa är dessutom till 96 procent identiskt med ett coronavirus som finns hos fladdermöss, varför forskarna nu tror sig vara säkra på att det är fladdermöss som är virusets naturliga reservoar, även om smittspridningen kan ha skett via ett helt annat värddjur innan det började spridas till människor.

Det konstaterar forskare i tidskriften Nature efter att ha provtagit sju patienter med svår lunginflammation. Sex av dem hade arbetat på den fisk- och skaldjursmarknad som finns Wuhan i Kina där det första fallet rapporterades i december förra året

Hittills har fler än 14 000 människor insjuknat i den nya smittan, var av drygt 300 har dött. Mörkertalet befaras dock vara stort, varför antalet infekterade tros vara mycket större än så.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
TT