Vimmerby röstar nej till Itsam-flytt

Vimmerby kommun kommer att rösta nej till en flytt av Itsam när förbundets direktion ska fatta beslut i morgon.

28 november 2018 17:30

– Jag tvingas till att rösta nej eftersom utredningen inte varit ute för de samråd i fullmäktige som behövs för att demokratiprocessen ska fungera, och jag inte motivera för våra skolor varför vi ska betala för Itsams flytt när det inte finns pengar till datorer för eleverna, säger Ingela Nilsson Nachtweij (C) som så sent som i måndags valdes till Vimmerby kommunen ledamot i direktionen för kommunalförbundet Itsam.

Det samråd som skett mellan beslutet att utreda en flytt som togs den 4 oktober och till att beslut om en flytt ska tas i morgon är att förbundsdirektören Mattias Robertsson Bly presenterat sin utredning för varje kommunstyrelse inom förbundet.

Vimmerby kommuns förhållningssätt diskuterades igår i kommunstyrelsens arbetsutskott. Ingela Nilsson Nachtweij redogjorde då för besluten som tagits i kommunstyrelsen i Kinda och Ydre, som bland annat vill inleda en utredning om likvidation av förbundet i det fall direktionen beslutar att flytta från Kisa till Linköping.

Arbetsutskottet i Vimmerby kunde inte komma överens om att också ställa sig bakom någon av de punkterna.

– Däremot fick jag ett öppet mandat att rösta efter egen uppfattning om flytten, säger Ingela Nilsson Nachtweij.

Det innebär att hon kommer att rösta nej. Det gör av allt att döma även företrädarna från Kinda och Ydre kommuner. Det skulle då innebära 3-3 i en votering och att ordförandens utslagsröst avgör frågan.

Ingela Nilsson Nachtweij vill inte dra så långtgående slutsatser som att det här är slutet för Vimmerbys medlemskap i Itsam.

– Nej, det är att gå fram för snabbt. Men det här splittrar och det är inget Itsam behöver när vi istället behöver fokusera på sånt som digitaliseringen och även kompetensförsörjning, som är ett av skälen till flytten. Jag tror att man i direktionen också behöver jobba mera gentemot hemkommunen och de behov som finns där, säger hon.

Samtitigt ifrågasätter hon flera andra skäl till flytten, som exempelvis trångboddheten i Kisa.

– Det pratas om nära It och att utlokalisera servicetekniker i kommunerna. Det kan kanske bidra till att lätta på trångboddheten i Kisa.

I det fall en kommun vill lämna förbundet är det en uppsägningstid på 36 månader och kommunen får ta alla kostnader för utträdet och får inte med sig några pengar som man satt in i förbundet, enligt stadgarna.

– Så man sitter ganska hårt i förbundet, säger hon.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jimmy Karlsson

Ämnen du kan följa