Vill lagstifta för bättre rehabilitering

29 augusti 2018 07:57

Landstingen ska bli skyldiga att erbjuda koordineringsinsatser till sjukskrivna patienter som behöver individuellt stöd för att kunna gå tillbaka till eller inträda i arbetslivet. Regeringen lägger därför fram ett lagförslag som föreslår ett lagstadgat ansvar för landstingen att införa och erbjuda rehabiliteringskoordinatorer.

"Det finns ett behov av mer stöd till den som blir sjukskriven för att komma tillbaka till jobbet. Vi har satsat på rehabiliteringskoordinatorer som pilotprojekt och ser att de är en mycket välfungerande del av vården. Vi vill att de ska vara obligatoriska i alla delar av vården i hela landet", säger socialminister Annika Strandhäll (S) enligt ett pressmeddelande.

Koordineringsinsatserna föreslås vara frivilliga för patienten och bestå av personligt stöd, samordning och samverkan mellan exempelvis arbetsgivare och försäkringskassan.

Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
TT