Beslutet om handelsförbudet togs under den internationella artskyddskonventionen Cites konferens i schweiziska Genève. Debatten var hetlevrad och omröstningen jämn. Och förbudet fick mjukas upp något för att till slut kunna röstas igenom.

Nu kommer den afrikanska elefanten enbart kunna handlas med för att hålla dem i viltreservat i djurens naturliga habitat – men i "exceptionella fall" kommer de att få förflyttas i syfte att bevara arten.

Miljöminister Isabella Lövin (MP) välkomnar dagens besked.

"Jag är väldigt glad över beslutet och att man också kunde enas om de ändringar som Sverige drev på mötet. Vi ville att det skulle finnas säkerhetsmekanismer som förhindrade att vilda elefanter flyttas inom det fria till platser där tjuvjakt förekom, att djur som redan bor i fångenskap ska flyttas om de far illa och att djur vid exceptionella fall ska kunna flyttas från det vilda om det är för att stärka artens fortlevnad", skriver hon på Facebook.

Framför allt Zimbabwe motsatte sig förbudet. Sedan 2012 har landet fångat och exporterat fler än 100 elefantungar till kinesiska djurparker, enligt den ideella djurrättsorganisationen Humane Society International.