Totalt kommer cirka 13 000 kallas till mönstring och cirka 4 000 frivilliga och värnpliktiga tas ut till militär grundutbildning årligen under 2018 och 2019. Antalet som tas ut till värnplikt kan dessutom komma att öka om världsläget försämras. Runt 100 000 18-åringar kommer alltså inom kort att få information om vad återinförd värnplikt innebär.

– Det nuvarande frivilliga försvarssystemet består inte trycket för att kunna lösa frågan med att vi ska kunna efterfråga fulla övade förband och få en bättre stabilitet i försvarsmakten, säger Peter Hultqvist till TT.

Regeringen vill ha ett stabilare personalförsörjningssystem och öka den militära förmågan, vilket beror på att säkerhetsläget har förändrats, säger försvarsministern.

– Vi prioriterar att bygga ett starkare nationellt försvar och samarbete i djupare mening med andra länder.

Skyldigheten att genomgå mönstring införs den 1 juli i år och skyldigheten att genomföra grundutbildning med värnplikt gäller från den 1 januari 2018.

Till grundutbildningen söks i första hand killar och tjejer som har vilja och intresse för att göra värnplikt, säger Hultqvist.

– Vi har stora förutsättningar för att få fram de här personerna, säger Hultqvist.

Enligt Hultqvist ligger det i försvarsmaktens budget att klara av utbildning 4 000 personer årligen 2018 och 2019.

– I den gruppen ingår både de som avser bli professionella soldater och de som ska vara värnpliktiga och placeras i krigsförband och kallas till krigsförbandsövningar

Var det för tidigt att avveckla värnplikten 2010?

– Vi röstade emot att göra värnplikten vilande, så det är en ståndpunkt vi har haft hela tiden.

Moderaterna har inget att invända mot beslutet.

– Jag hoppas att det medverkar till ytterligare stärkt försvarsförmåga, men det behöver göras mer och man får inte bortse från försvarsekonomin. Där behövs också här och nu-satsningar, säger Moderaternas försvarspolitiske talesperson Hans Wallmark till TT.

Han tycker inte att det var förhastat att göra värnplikten vilande 2010.

– Just att den inte avskaffades utan gjordes vilande visar att det fanns en beredskap för att kunna göra det man nu gör. Man får se att det är ett försämrat säkerhetsläge och att det krävs åtgärder, säger Wallmark.

Även Liberalerna välkomnar beskedet.

– Vi har inte lyckats att på frivillig väg bemanna ens den lilla krigsorganisation som Sverige har i dag. Hur framgångsrikt detta blir kommer nog bero på hur man i praktiken utformar det här systemet, säger Allan Widman, försvarspolitisk talesperson för Liberalerna och fortsätter:

– Ett dåligt sätt skulle vara att med plikt kalla in väldigt kvalificerad personal för att göra okvalificerade och föga utvecklande uppgifter och tjänstgöring. Man måste se till att det finns möjligheter för alla att hitta en befattning som svarar mot ens individuella kompetens.

Widman säger att det är överraskande att regeringen väljer att inte gå via riksdagen.

Alliansen fick kritik för att driva igenom vilandeförklaringen med bara tre röster i riksdagen.

– Jag ska inte säga att det är äventyrligt, men att man inte förankrar det är lite konstigt.

Widman tror att misslyckandet med bemanningen av försvaret beror på att det har varit svårt att ge stimulerande uppgifter över tid, vilket gjort att soldater och sjömän hoppat av i förtid.

– Flera politiker säger att värnplikten är ett komplement och att frivilligheten är grunden, men det återstår att se. Jag har en känsla av att vi kommer att utbilda flera och fler soldater och då kommer nog plikten att bli den dominerande vägen in i det militära försvaret.

Försvarsmakten kommer inte att kommentera ett återaktiverande av värnplikten förrän regeringen fattat beslutet, uppger presstjänsten för TT.