Marita Ulvskog (S) blir tredje svensk att bli vice ordförande i ett av EU-parlamentets utskott under den nyss inledda mandatperioden.

Ulvskog kommer att sitta som vicebas i sysselsättningsutskottet (Empl).

"Arbetslösheten i Sverige och Europa måste pressas ned. Det finns ingen viktigare fråga", säger hon i ett uttalande.

Även Anna Maria Corazza Bildt (M) och Isabella Lövin (MP) väntas få poster som vice ordföranden i inre marknads- respektive fiskeutskotten. Formellt väljs utskottsledarna vid möten på måndag.