Terrorister kan tappa medborgarskap

Frankrikes regering förslår att medborgare med dubbelt medborgarskap ska kunna bli av med sitt franska om de döms för terrorism.(TT)

23 december 2015 13:37

Frankrikes regering förslår att medborgare med dubbelt medborgarskap ska kunna bli av med sitt franska om de döms för terrorism.

I ett försök att trappa upp kampen mot terrorismen vill Frankrikes regering göra flera av de lagar som bara gäller vid undantagstillstånd permanenta - möjligheten att frånta medborgarskap är ett av förslagen.

Förslaget splittrar de politiska partierna både till höger och vänster. Justitieminister Christiane Taubira har haft betänkligheter och sade så sent som i tisdags att det tagits bort från listan över föreslagna lagändringar, men så blev det alltså inte.

Lagändringarna måste godkännas av parlamentet innan de börjar gälla.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!