I nuläget står Vårdförbundet och arbetsgivarorganisationerna SKL och Sobona långt från varandra, säger Roger Bergebo, Vårdförbundets ordförande i Jämtlands län, till P4 Jämtland.

Facket vill komma ifrån det man beskriver som en bemanningskris och få en ökad lönespridning och löneutveckling. Det kräver 10 000 kronor extra för särskilt yrkesskickliga, kortare arbetstid för nattarbetare och mer tid för återhämtning.

Förhandlingarna omfattar bland annat sjuksköterskor, röntgensjuksköterskor, biomedicinska analytiker och barnmorskor.

Om förhandlingarna brakar ihop finns ytterst risken för strejk. Vårdförbundet gick ut i strejk 2008 för att medlemmarna hade haft en lägre löneutveckling än andra tjänstemän. Fackordförande Sineva Ribeiro säger till tidningen Vårdfokus att hon är oroad över avtalsrörelsen.

Våra medlemsgrupper lämnar sina yrken. När de upplever att arbetsgivarna gör allt utom att höja deras löner tappar de tilliten. Det är förödande för sjukvården. Och det är förödande om det leder till att befolkningen inte får den vård de behöver, säger hon.

Det nya avtalet skulle vara klart den 1 april.