Trafik Närmare varannan bilförare kör för fort vid gator som har en hastighetsgräns på 40 kilometer i timmen, rapporterar P4 Gävleborg. Resultatet kommer från en studie som Statens väg - och transportforskningsinstitut (VTI) genomförde under 2018.

Mätningarna genomfördes på 23 orter i Sverige under en vecka i september förra året.

Det är viktigt att respektera hastigheten vid förskolor, skolor och äldreboenden där det rör sig många oskyddade trafikanter, säger Anna Vadeby, forskare vid VTI, till P4 Gävleborg.