Granskningen omfattade 1 300 reparationer på nästan 80 större bilverkstäder under förra året. 34 procent fick minst en anmärkning.

I en motsvarande kontroll som gjordes av Trafikförsäkringsföreningen under 2014–16 blev det anmärkning på nästan hälften av reparationerna.

"Vi är glada över utvecklingen, men inte nöjda", säger Tommy Letzén, vd på Motorbranschens riksförbund (MRF), i ett pressmeddelande.

Fem klarade målet

Trafikförsäkringsföreningen har som mål att varje verkstad ska få anmärkning på högst tio procent av reparationerna. Det klarade bara fem av de granskade verkstäderna förra året.

Det handlar mycket om slarv, säger Anders Edvardsson på Trafikförsäkringsföreningen.
Man har inte en tillräckligt bra avsyning av den reparation man gjort, alltså självkontroll, säger Edvardsson och efterlyser en mera noggrann inställning i branschen.

Kontrollen har gjorts på större verkstäder över hela landet.

Det finns inget skäl tro att resultatet skulle bli särskilt annorlunda med ett annat urval, säger Anders Edvardsson och hänvisar till kontroller som gjorts av olika intressenter under årens lopp.

Kvalitetskoll på gång

Bilistorganisationen Motormännen ser allvarligt på resultatet av Trafikförsäkringsföreningens granskning.

"Det är tydligt att åtgärder krävs, och konstigt att branschen inte arbetar mer med att bättra på sitt förtroende", säger Carl-Erik Stjernvall, teknisk expert på Motormännen, i ett pressmeddelande.

MRF, som organiserar återförsäljare och verkstäder, framhåller att ett system för egna kvalitetskontroller är på väg att införas.

Det handlar mycket om slarv.

Anders Edvardsson på Trafikförsäkringsföreningen.