Väntetiden orosmoment för Preem

Domstolens besked om Preemraffs planer i Lysekil dröjer till den 15 juni. Först därefter ska regeringen ta ställning.

Vi hoppas bara att det inte kommer att försena processen, det är vi lite bekymrade över, säger Preems vd Petter Holland till TT.

12 mars 2020 16:56

Preems ansökan om nytt miljötillstånd för raffinaderiet i Lysekil, hösten 2016, har väckt hård kritik. Men det kommer att dröja ytterligare flera månader innan bolaget och motståndarna får besked om hur det blir med den planerade utbyggnaden.

Mark- och miljööverdomstolen, som haft förhandlingar i fallet i veckan, kommer med sitt yttrande först den 15 juni, meddelade domstolen när förhandlingarna avslutades.

"Tar lång tid"

Tidsaspekten är ett orosmoment, enligt Preems vd Petter Holland.

Vi är inne på det fjärde året av den här miljöansökan, det tar väldigt lång tid, sade han till TT inför den sista förhandlingsdagen.
Det riskerar att göra investeringen både dyrare och senare. Det är lite olyckligt för en så stor och tung miljö- och klimatinvestering som det här är.

Enligt Jakob Lundgren, pressekreterare hos klimat- och miljöminister Isabella Lövin (MP), är det svårt att säga när regeringens beslut kan komma.

Men det är viktigt att det föregås av en gedigen beredning och regeringen är mån om en så snabb process som möjligt, säger han.

"Kortsiktig ökning"

Det är främst de ökade koldioxidutsläppen som stått i fokus i debatten. Preems planer, som bland annat handlar om att omvandla restprodukten tjockolja till alternativ med mindre miljöpåverkan, skulle leda till en ökning av koldioxidutsläppen i Lysekil med en miljon ton om året.

Det är själva grundproblemet, att man vill göra en utbyggnad för tillverkning av fossila bränslen. Det är helt fel väg att gå, sade Johanna Sandhal, Naturskyddsföreningens ordförande, till TT i tisdags.

Petter Holland håller dock inte med. Enligt Preem-vd:n är satsningen tvärtom central för att raffinaderiet ska kunna gå mot en mer hållbar produktion.

Jag kan förstå kritiken. Men det man måste ha med sig att det är en kortsiktig ökning. Sedan ökar vi produktionen av förnybart så snabbt att nettoutsläppen väldigt snabbt går ner på minus, säger han.
Fakta: Detta har hänt

14 december 2016: Preem ansöker om nytt miljötillstånd hos mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt.

9 november 2018: Domstolen godkänner ansökan. Beslutet överklagas dock av bland annat Naturskyddsföreningen.

17 juni 2019: Mark- och miljööverdomstolen meddelar prövningstillstånd. Samma dag skickar Naturskyddsföreningen en så kallad underrättelse till regeringen, som enligt organisationen borde ta över prövningen av tillståndet.

27 juni 2019: Även Naturvårdsverket skickar en underrättelse till regeringen, med hänvisning till att utbyggnaden enligt verket faller in under miljöbalkens skrivelser om verksamhet som ”kan antas få betydande omfattning eller bli av ingripande slag”.

23 augusti 2019: Regeringen beslutar att ta över det slutgiltiga beslutet av om Preem miljötillstånd.

30 oktober 2019: Preem kompletterar sin tillståndsansökan. Bland annat minskas den planerade utbyggnaden med 20 procent, vilket tillsammans med andra åtgärder också sänker prognosen för koldioxidutsläppen.

10–12 mars 2020: Mark- och miljööverdomstolen håller sin förhandling, i en lokal i Lysekil.

YY VV 2020: Domstolens yttrande blir offentligt.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jens Bornemann/TT