Vadstena kommun – ett år efter valet

Ett år har gått sedan valet och kommunalråden Peter Karlsson (M) och Anders Hedeborg (S) ser tillbaka på året som gått och tittar framåt.

25 december 2019 11:00

Den politiska krisen sommaren 2017 rörande dåvarande kommundirektören skapade en oenighet som löste upp den politiska majoriteten bestående av Socialdemokraterna och Konsensus. Istället gick Socialdemokraterna ihop med Moderaterna och Miljöpartiet och bildade en ny majoritet. Ett samarbete som de inblandade parterna tyckte fungerade bra och som man utifrån valresultatet hösten 2018 valde att behålla.

Hur tycker ni att samarbetet partierna emellan fungerat hittills den här mandatperioden?

– Väldigt bra och jag är inte förvånad heller kan jag säga. Vi hade ju tränat innan, svarar Peter Karlsson.

För både Socialdemokraterna och Moderaterna stod bostäder högt inför valet.

Hur ser läget ut när det gäller bostadsbyggande i kommunen?

– Vi gick ut i valrörelsen och sade att vi kunde lova 400 igångsatta bostäder om efterfrågan fanns och om villkoren inte förändras från staten. Nu ändrades de tillfälligt i det att bostadssubventionerna för investeringsstödet togs bort. Nu är det återinfört och nu byggs det för fullt, säger Hedeborg.

Anders Hedeborg tror att samhällsbyggnadsförvaltningen uppskattar att omkring 150 bostäder ska vara igångsatta under 2019 och 2020.

– Om allt är givet kommer vi att klara målsättningen, men det kräver ju också att folk flyttar in, säger han.

– Det finns också en beredskap för om efterfrågan på villatomter blir större. Än så länge finns inte det behovet, men skulle det uppstå så går det med ett penseldrag att ändra södra delen av Drottningmarken som inte byggs i den här omgången, säger Peter Karlsson.

 

Vadstena kommun har en stor andel invånare över 80 år och den gruppen växer. Bygget av trygghetsboende är på gång, men inför valet sade Peter Karlsson att den nya politiska majoriteten skulle behöva fatta beslut om byggande av ett nytt äldreboende i början av den här mandatperioden.

Hur högt på agendan ligger det nu, ett år in på mandatperioden?

– Med den informationen vi har nu behövs det inget nytt äldreboende förrän 2030. Ett led i detta är trygghetsboendet som byggs nu. Det förskjuter behovet. Utökad hemtjänst är ytterligare ett sätt som jag vet att socialnämnden arbetar med, säger Peter Karlsson.

 

För Moderaterna var viktigaste valfrågan att få hamnserveringen på plats.

Hur ligger det till med hamnserveringen?

– Det finns en ritning som har kommit fram från fastighetsverket. Bara det är ett stort steg framåt. Enligt den information jag har fått så diskuteras prislappen nu, säger Peter Karlsson.

Inför valet hösten 2018 fick både Peter Karlsson och Anders Hedeborg frågan om vilket som var viktigaste framtidsprojektet under mandatperioden. För Socialdemokraterna var det att genomföra det så kallade Stråket.

Hur långt har man kommit i det?

– Där är det full fart framåt. Arkitekttävlingen för Rådhustorget är ju en del av Stråket och Storgatan är en del av Stråket så den frågan är verkligen arbetad med, säger Anders Hedeborg.

Andra delar i Stråket är slottet och klosterområdet. Visit Vadstena fick nya ägare och verksamheten på slottet har vuxit.

– Så Stråket har etablerats väldigt väl tycker jag, säger han.

För Moderaterna var Birgittaområdet det viktigaste framtidprojektet. Är det fortfarande så?

– Ja, det är det och det är det nog för alla i den här kommunen. Det kommer före Tycklinge. Det som är roligt med det här är att flera stora nationella intressenter visar intresse, säger Peter Karlsson.

Något mera om dessa intressenter vill han inte säga, men påpekar att det krävs en partner i ett tidigt skede för att kunna utveckla en hel stadsdel.

– Birgittaområdet är ju ett spännande projekt för att knyta ihop den gamla vårdkulturen med ny byggnation. Vi får ett nytt vårdcentrum där Regionen bygger, säger han.

När det gäller vallöften gick Socialdemokraterna ut med ett löfte om att bygga ett kallbadhus och nyligen har det i kommunpolitiken fattats beslut om att det inte är ett prioroterat kommunalt byggprojekt.

Vad säger du om det?

– Socialdemokraterna i Vadstena fick ju inte egen majoritet. Hade vi fått det hade vi kanske byggt ett kallbadhus, men nu har vi inte det. Just nu säger vi att det inte står högst upp på listan, men jag tror faktiskt allvarligt talat att frågan om kallbadhus kommer tillbaka. När man ser bilder på det gamla kallbadhuset i Vadstena känns det väldigt lockande, säger Anders Hedeborg.

 

Ni båda lyfte inför valet fram att satsningar på skola var viktiga. Hur ser ni nu på projektet att bygga ny skola och den överklagade detaljplanen?

– Vi hoppas på beslut, helst före jul och kommer det inte före jul hoppas jag det kommer så snart som möjligt och då drar det igång på en gång, säger Peter Karlsson.

Har ni någon beredskap för om det skulle bli stopp för detaljplanen?

– Mycket av överklagandet handlar om bygghöjden och som vi tänker nu ska ju sporthallen vara på andra sidan istället, säger Peter Karlsson.

Nya placeringen ska bli vid Petrus Magni skolas aula och röster har höjts om att man tycker att bygget av sporthall skulle inledas redan nu, i väntan på besked om detaljplanen för Cirkusplatsen.

– Vi ser ju att vi kommer att kunna göra en besparing på flera miljoner kronor genom en gemensam upphandling för skolan som helhet och då är det bättre att vänta, säger Peter Karlsson.

 

Ni båda ville inför valet att man ska satsa på landsbygden. Hur jobbar ni med satsningar på landsbygden nu?

Satsningar har gjorts på ny belysning i Borghamn. Tomter som varit till salu länge har snyggats till och planer finns för flytt av biblioteket.

– Vi har öppnat upp en ny dialog med inte bara Borghamn utan med hela det som är landsbygd, säger Hedeborg.

 

Vilken är den största utmaningen för er under resten av den här mandatperioden?

– Befolkningen har gått ner lite ett par månader så nu gäller det att få färdigt byggnationen så att vi får den inflyttning vi önskar, säger Peter Karlsson.

– Demografin är en utmaning och vi tror att vi har nycklarna genom bostadsbyggande och en attraktiv skola. Men verktygen måste ju hålla så att säga. Skolan är ju oerhört viktig. Skulle skolan hotas på Cirkusplatsen då kommer kedjan att fördröjas ordentligt innan man hittar en annan placering. Så det vore ju väldigt olyckligt, säger Hedborg.

–  Allt sådant som bromsas upp eller tar en annan vändning tar mycket tid och kraft ur organisationen och vi är ju en liten organisation. Vi kan inte göra allt, men vi gör väldigt mycket, säger Peter Karlsson.

Andra viktiga frågor

Att vara en attraktiv arbetsgivare

  Kommunal och kommunen har tecknat avtal om heltidsresan som innebär att heltid ska vara norm för tjänster inom Kommunals avtalsområden.

  Sjukfrånvaron bland kommunens anställda är låg.

Trygghetsboende

  VFAB släpper snart trygghetsboendets lägenheter till bostadskön. Utifrån efterfrågan kommer diskussionen gå vidare om byggnation av ytterligare ett trygghetsboende som i så fall kan komma att ligga antingen i Tycklingeområdet eller på Birgittaområdet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Katarina Hydén