De årliga föreläsningskvällarna är ett samarbete mellan Svenska kyrkan, Folkuniversitetet och Östgöta Dals ekonomiska förening, och hålls måndagar klockan 19 i Rogslösa församlingshem.

27/6: Claes Westling, fil dr, ”Familjer och folkliv i Örberga socken under 1600-talet”.

4/7: Johan Karlsson, filmare från Hov, "Naturfilm från Östgöta-Dal – naturfilmare Johan Karlsson visar och berättar om inspelningen av filmen Bäcken”.

11/7: Hans Browall, docent i arkelogi "Alvastra pålbyggnad – en mycket ovanlig fornlämning”.

18/7: Magnus Henrekson, professor i nationalekonomi, ”Bondpojken som blev samhällsforskare och institutschef”.

25/7: Susanne Wahlberg och Agneta Falk "Aktivt hopp – hur bemöter vi oredan vi lever i och hur kan vi bidra till en bättre värld”.

1/8: Torbjörn Gustavsson, journalist och före detta Borghamnsbo, "Borghamn i mitt hjärta”.

8/8: Björn Segrell, fil dr i geografi ”Socken, härad, landskap och län – om äldre tiders territoriella indelningar i Sverige”.

15/8: Anna Eklundh-Jonsson, arkivarie, ”Fredrika Paijkull och den kvinnliga folkhögskolan”.

22/8: Olle Jonsson ”Ombergs natur och kultur”.