Skolan förbereder för fjärrundervisning

Skolorna i Vadstena kommun förbereder sig för att klara att bedriva fjärrundervisning om det blir aktuellt med skolstängning.

24 mars 2020 20:01

En inventering har gjorts av internetuppkopplingen i hemmen när det gäller årskurs 4-9 i Vadstena och de har sett över vilken teknisk utrustning som behöver beställas för att uppnå en likvärdig fjärrundervisning.

– Om det skulle vara några brister får vi se om vi kan komplettera det eller om vi måste samla de eleverna i ett annat mindre undervisningssammanhang, säger bildningschef Johan Wernström.

Om någon elev saknar internetuppkoppling i hemmet får kontakt tas med elevens rektor för att hitta en fungerande lösning.

– Sedan kan det ju vara en större utmaning att fjärrundervisa i de lägre årskurserna, men då får man hitta på kreativa lösningar i samverkan med hemmet. Man kan ju växla med digital undervisning och kanske andra alternativ med analogt i hemmet också, säger han.

Blir det fråga om skolstängning kommer eleverna att vara hemma och lärarna kommer så långt det går att finnas på plats i skolan. Lärarna kommer bjuda in eleverna till fjärrlektioner där de använder program och plattformar de redan i nuläget använder sig av. Planen är att lektionerna ska genomföras enligt schema. Fjärrlektionerna kommer att vara lärarledda och plattformarna Schoolsoft och Teams kommer att användas för planering och undervisning.

– Jag har fått till mig att i all undervisning som planeras nu finns ett tänk med att man ska planera för att det även ska fungera i fjärrundervisningsmiljö, säger han och fortsätter:

– Vi planerar för att det kan inträffa helt enkelt.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Katarina Hydén