SD får en tom stol i fullmäktige

Dan Olssons (SD) avsägelse leder till en tom stol för Sverigedemokraterna i kommunfullmäktige, trots att ytterligare en person kryssades på en av partiets valsedlar.

12 april 2019 21:00

Efter ett olämpligt Facebookinlägg avsattes Sverigedemokraternas Dan Olsson som gruppledare i Vadstena. Kort där efter valde han själv att avsäga sig samtliga politiska uppdrag i kommunen med omedelbar verkan.

En avsägelse ska upp till beslut i kommunfullmäktige.

– Valärenden, avsägelser, fyllnadsval och annat, tas alltid upp så snart som möjligt på kommunfullmäktige, säger kommunfullmäktiges ordförande Arne Sjöberg (M).

Fullmäktige tar ställning till om de godkänner avsägelsen eller inte.

– Det enda skälet till att man inte skulle godta en avsägelse är att det är något formellt fel, säger han.

När avsägelsen godkänts blir en av SD:s stolar i kommunfullmäktige tom.

Marcus Lejonqvist, ordförande i Sverigedemokraterna Motala/Vadstena, meddelar att de ännu inte funderat på den situation som uppstår.

– Vi får vänta tills det här är klubbat i fullmäktige så får vi ta det därifrån, säger Marcus Lejonqvist.

När en avsägelse godkänts i kommunfullmäktige fattas även beslut om att skicka den vidare till länsstyrelsen för ny sammanräkning.

– Det är länsstyrelsen som tar alla sådana beslut. Länsstyrelsen är den som gör den nya sammanräkningen och då tittar man på vilka kandidater som finns, säger Arne Sjöberg.

På SD:s valsedel i Vadstena fanns tre namn och partiet fick efter valet tre mandat. I den slutliga sammanräkningen av valresultatet visade det sig att även Rita Törnqvist fått en personröst.

Marie Gustafsson Ekström, förvaltningshandläggare vid Länsstyrelsen i Östergötlands rättsenhet, förklarar att en ersättare inte kan utses för Dan Olsson eftersom det inte fanns fler namn på valsedeln, men Eftersom Rita Törnqvist personkryssats kommer den rösten att innebära att SD kan få ytterligare en möjlig ledamot om hon skulle tacka ja till uppdraget.

– Det blir så att hon lyfts in som en ny ledamot, säger Marie Gustafsson Ekström.

Rita Törnqvist har bara fått en personröst, med det innebär ändå att hennes namn flyttas upp som möjlig ledamot.

Från Sverigedemokraternas sida har man inte tagit någon kontakt med Rita Törnqvist ännu.

– Nej, inte i dagsläget, säger Marcus Lejonqvist.

De vill avvakta länsstyrelsens besked och agerar först efter det.

Rita Törnqvist själv säger att det oavsett länsstyrelsens besked inte är aktuellt att gå in som ledamot.

– Jag är inte med i SD längre, säger hon.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Katarina Hydén

Ämnen du kan följa