Så svarar ministern om museets hyror

Riksdagsledamot John Weinerhall (M) ställde efter sitt besök på klostermuseet en frågan till finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund (MP). Nu har han fått svar.

8 januari 2020 15:00

I mitten av december besökte John Weinerhall Sancta Birgitta klostermuseum för att informera sig om den svåra ekonomiska situationen och behovet av en ny huvudman.

Frågan till Per Bolund gäller hur han ämnar agera för att kulturverksamheter såsom klostermuseet ska kunna bedriva verksamhet i lokaler som förvaltas av Statens fastighetsverk och ha rimliga hyror.

Bolund hänvisar till att regeringen tillsatt en utredning med uppdrag att utreda och föreslå alternativa och hållbara hyresmodeller samt värdera hur dessa ska kunna tillämpas.

I övrigt kan Bolund inte kommentera det enskilda ärendet skriver han i sitt svar.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Katarina Hydén