Så ska kommunen stötta näringslivet

Näringslivet i Vadstena drabbas hårt till följd av coronaviruset och kommunen vill nu ge extra stöd. "Det finns ingen begränsning, vi är öppna för att ta en diskussion om vad som helst där vi kan hjälpa till", säger Peter Karlsson (M).

28 mars 2020 14:00

Näringslivet har drabbats hårt på grund av coronaläget och många företag märker av minskade intäkter, tvingas till besparingar eller andra åtgärder till följd av detta. Från Vadstena kommun vill man göra vad man kan för att stötta de lokala företagen.

– Grundinställningen är att kommunen är öppen för dialog om allt. Det är inga begränsningar egentligen utan det som vi kan göra och som är möjligt det ska vi göra, säger kommunstyrelsens ordförande Peter Karlsson (M).

Just nu är miljötillsyn ett nedprioriterat område i kommunen.

– Och görs det ingen tillsyn så kommer det ju heller ingen faktura och kostnad för det, säger han.

Andra stödsinsatser som kan komma i fråga är anstånd med betalningar och underlättande av tillstånd.

 

Möjligheten för restaurangerna att tidigare kunna öppna uteserveringarna är något man tittar på nu.

– Men där har vi vissa praktiska problem på Rådhustorget, säger Peter Karlsson.

Första etappen av torgombyggnaden är planerad att pågå april månad ut.

– Vi arbetar efter att avsluta vårens byggnation så fort som möjligt, säger han och fortsätter:

– Vi hoppas ju att cononan är över till hösten, men är den inte det så måste vi kunna ha en längre säsong för uteserveringarna också.

 

– SKR (Sveriges Kommuner och Regioner red. anm.) tittar nu på regelverket för att försöka hitta enklare möjligheter att direktupphandla, säger han.

Det skulle i så fall kunna innebära att kommunen kan handla mer från lokala företag och producenter.

– Får vi bara lite tydliga riktlinjer att förhålla oss till, säger han.

 

Vadstena Turism och Näringsliv AB håller kontakter med kommunens företag och går ut med information som är relevant för dessa.

– Här ser vi att det är viktigt med ett kommunalägt turism och näringslivbolag med ett tydligt uppdrag, säger han. 

Peter Karlsson menar att de har fulla möjligheter att agera kraftfullt genom att det är ett kommunalt bolag.

Kommunen har en dialog med företagarna och undersöker löpande behovet av stöd till näringslivet och vilka möjligheter som finns för stöd och åtgärder.

– Sedan är det ju det vi alla kan göra, att handla lokalt. Nu ser vi hur viktigt det är att göra det och även när det inte är kris. Vi måste göra det hela tiden året runt för att ha våra handlare i vår kommun, säger han.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Katarina Hydén