Så ska de jobba för att rädda klostermuseet

I samband med att riksdagsledamoten John Weinerhall (M) besökte Sancta Birgitta klostermuseum diskuterades strategier för hur man ska kunna jobba vidare med att hitta en statlig eller regional huvudman för museet.

16 december 2019 22:00

John Weinerhall kom tillsammans med Matilda Ekeblad (M) och efter en guidning genom museet satte de sig tillsammans med Vadstenamoderaterna Peter Karlsson (M) och Arne Sjöberg (M) samt museichef Lilliann Gilmark och Birgittastiftelsens vice ordförande Berit Ljunggren för att diskutera nuläget och hur man ska jobba vidare med frågan om ny huvudman.

Birgittastiftelsen som är en ideell organisation mäktar inte med ansvaret för att driva museet vidare i framtiden och klarar inte ekonomiskt den stora hyreshöjning Statens fastighetsverk aviserat och som ska träda in om tre år.

– Den enda lösningen är att förstatliga den här verksamheten, säger Lilliann Gilmark.

Hon menar att det bästa vore att Sancta Birgitta klostermuseum låg under paraplyorganisationen Statens historiska museer.

 

Museet har årligen 12 000 besökare, men klosterkyrkan intill har 300 000 besökare så museet skulle kunna ha betydligt fler.

– Men vi har ju inte resurser att ha personal och ha öppet, säger Berit Ljunggren.

Efter kaffe och diskussion enades de närvarande om att man behöver vända sig till berörda ministrar för att uppmärksamma dem på frågan om klostermuseet. Kulturutskottets ledamöter ska informeras och erbjudas möjlighet att besöka klostermuseet. Dessutom ska kontakt tas med alla partiers riksdagsledamöter på östgötabänken.

– Kulturhistoria är inte politiskt laddat, säger Arne Sjöberg.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Katarina Hydén