Så många av de varslade på företaget får gå

Ewab varslade i mitten av februari sju personer för uppsägning.

26 mars 2020 06:00

Innan coronaproblematiken var fordonsindustrin redan hårt drabbad av uteblivna investeringar på grund av ovissheten om vilken inriktning på tillverkning man ska ha i framtiden. Ewab i Vadstena varslade i det trängda läget sju personer för uppsägning. Det resulterade i att fem personer nu får gå. 

 

På grund av läget med coronaepedemin blir man nu tvungna till ytterligare åtgärder i ett redan hårt pressat läge för fordonsindustrin. 
– Nu har vi permitterat, korttidspermitterat med det här statliga stödet som utgår nu, säger bolagets vd Fredrik Almcrantz och understryker att den åtgärden är en helt annan sak än det varsel som utgick tidigare. 

 

– Det är alltså olika saker. Att vi la ett varsel och gick ner med fem personer var en korrigering av organisationens storlek utifrån rådande konjunkturläge och strategi framåt. Sedan har ju corona och covid 19 kommit och fullständigt lamslagit hela världen. Då har vi gått in och ska söka det här statliga permitteringsstödet som betyder att man kan gå ner 20, 40 eller 60 procent i arbetstid. Vilket berör hela företaget. Det är på lite olika nivåer, en del går ner och jobbar två dagar i veckan, några tre dagar i veckan och så vidare. 

 

Ser du något ljus i tunneln just nu?
– Vad ska man säga. Det enda man vet är väl att det här inte är Ragnarök eller Armageddon. Det kommer att vända, så är det ju. Men eftersom det är en sådan osäkerhet i hur länge det här kommer att hålla på så har jag valt att vidta så kraftfulla åtgärder jag kan nu för att skydda företaget och vårat kassaflöde, säger Fredrik Almcrantz och beskriver situationen som att man går i ide.  

 

Ewab la ett investeringsstopp redan i mitten på februari men man går nu in och tittar på alla kostnader man har. Det finns en verksamhet igång i företaget men den är mycket begränsad. Företagets tyngdpunkt ligger mot fordonsindustrin och ser man globalt är det i princip stopp överallt. 
– Många fordonstillverkare i Europa har ju stängt sina fabriker och följaktligen investerar de inte något heller. För de som håller i investeringarna är hemma i karantän. Sverige är nästan det land i Europa som har stängt av minst egentligen. Läget nu är att inströmningen av nya ordrar har totalt stannat av. 

 

– Vad det gäller omställningen av fordonsindustrin i skenet av miljöbilar, den omställningen fortgår. Den är inget hot utan snarare en möjlighet, avslutar Ewabs vd Fredrik Almcrantz.   

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anders Törnström