Rekrytering av semestervikarier skyndas på

Rekryteringen av semestervikarier snabbas på och korttidsvikarier söks. Allt för att kunna möta ett stort personalbortfall på grund av coranaviruset.

26 mars 2020 20:00

Prognoser som kommunen jobbar utifrån och har som underlag vid planering säger att det under en sexveckorsperiod, vecka 16-21, kan bli 20 procents personalbortfall. Under värsta veckorna, vecka 18 och 19, beräknas omkring 40 procent av ordinarie personalen vara borta från arbetsplatsen.

Därför jobbar kommunen för fullt just nu för att kunna möta en sådan situation ifall det utvecklar sig så. Kommunen annonserar på sin hemsida och söker korttidsvikarier. Vadstena Turism och näringsliv har kontakt med företag som är i lägen där det kan vara fråga om att personal friställs och informerar om möjligheten att ta kontakt med bemanningen eller söka jobb via kommunens hemsida.

– Det kanske finns personal som har vårdutbildning och som nu kan tänka sig att gå in och jobba i kommunen under den här perioden, säger kommunens HR-chef Siw Junling.

 

Frivilliga hör av sig till kommunen och erbjuder sig att arbeta eller på annat sätt hjälpa till.

– Är man frivillig och volontär tycker vi att man i första hand ska vända sig till frivilligorganisationerna och stötta upp där, säger hon.

Personer som har utbildning eller erfarenhet från framförallt vård och omsorg kan vända sig till kommunens bemanning. I så fall görs intervjuer för att se om personen har rätt kompetens och det kan bli fråga om timanställning.

– Vi uppmanar att man går in på vår hemsida och söker eller ringer bemanningen hos oss, säger hon.

 

Rekryteringen av semestervikarier har påskyndats i kommunen.

– Vi jobbar parallellt med rekrytering av sommarvikarier och försöker ta in dem lite tidigare här nu under våren. Ifall det blir en anstormning av sjukfrånvaro som gör att vi hamnar i ett sådant läge att det blir kritiskt för oss, säger Siw Junling.

Även om läget nu kräver att processen påskyndas frångås inte normala anställningsförfaranden.

– Naturligtvis är det så att vi gör en bedömning i varje enskilt fall om man är lämplig. Och vi måste ju titta i belastningsregistret om det är fråga om sådana arbetsuppgifter som kräver det. Sådant kan vi ju aldrig frångå, men man får som sagt gärna höra av sig om man är beredd att hjälpa till, säger hon.

Genom att ta in sommarvikarier tidigare och att nu även rekrytera timvikarier som kan hoppa in jobbar man för att ha en beredskap om behov uppstår av att med kort varsel behöva sätta in extra personal.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Katarina Hydén