Politikerns undran: Vad hände med motionen?

Redan i augusti 2018 lämnade Anders Agnemar (C) in en motion om inrättande av ett ungdomsråd. Nu vill han ha svar på vad som hänt med motionen.

13 februari 2020 17:00

I motionen påtalade Anders Agnemar hur viktigt det är att ungdomar får mera kunskap om det demokratiska systemet och att det är svårt att få ungdomar att engagera sig i politiken. I Vadstena liksom i de flesta andra kommunerna har de politiska partierna svårt att rekrytera ungdomar.

Agnemars förslag är att ett ungdomsråd inrättas så att ungdomar kan få kontaktmöjligheter och en väg in i det demokratiska systemet.

Han har nu lämnat in en interpellation där han vill att kommunstyrelsens ordförande ska svara på om beslut tagits om motionen och i så fall av vem. 

Hans frågor kommer att tas upp som ett ärende och besvaras i kommunfullmäktige.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Katarina Hydén