Motion om klostermuseet till riksdagen

Riksdagsledamoten Johan Andersson (S) har skrivit en motion till riksdagen om vikten av ett statligt engagemang i klostermuseet.

19 december 2019 10:00

Vi har tidigare skrivit om att Magnus Oscarsson (KD) skrivit en motion om klostermuseet och att John Weinerhall (M) efter besök i Vadstena skulle ta frågan med sig till kulturutskottet.

Även Johan Andersson (S) har lämnat in en motion där han föreslår att riksdagen ställer sig bakom ett beslut som skulle innebära att klostermuseets verksamhet tryggas på lång sikt genom ett statligt engagemang.

Birgittastiftelsen har inte resurser att i framtiden ansvara för verksamheten och Johan Andersson skriver att ett statligt engagemang skulle frigöra resurser som innebär att Birgittastiftelsen i stället kan syssla med sin huvuduppgift som är forskning kring Heliga Birgitta.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Katarina Hydén