Konstgrupp tillsätts inför torgombyggnaden

Konstgrupp med tjänstemän och konstkännare utses för Rådhustorgets konstnärliga gestaltning i samband med ombyggnaden som nu inletts.

24 mars 2020 05:00

Vid kultur- och utbildningsnämndens senaste sammanträde togs beslut om att en konstgrupp ska utses för den konstnärliga gestaltningen av Rådhustorget.

Konstgruppen ska bestå av bildningschef, konstansvarig, samhällsbyggnadschef, stadsarkitekt och två konstkännare.

– Det är viktigt att vi har konstkännare i den gruppen, säger kultur- och utbildningsnämndens ordförande Göran Fältgren (S).

Konstkännare ska utses i samråd med Region Östergötland

– Det är också viktigt att konstgruppen är med tidigt i processen, säger han.

Konstnärer som ska jobba med gestaltning behöver utses tidigt och få vara delaktiga på ett tidigt stadium för att ha bra förutsättningar.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Katarina Hydén