Klart: Så ska förskolan byggas om

Förskolan Gullvivan ska få eget tillagningskök och en ny matsal ska byggas. "Vi har fått klartecken att gå vidare. Än så länge är vi i ett uppstartsskede", säger bildningschef Johan Wernström.

24 mars 2020 15:01

– Något startdatum har vi inte än, men vi har fått klartecken att börja med arbetet att renovera köket på Gullvivans förskola, säger Johan Wernström. 

Ombyggnationen kommer leda till att även förskolan Gullvivan får ett tillagningskök och en kompletterande matsal. Serveringsdiskar ska byggas i barnens höjd så att förutsättningarna blir samma som på de nyare förskolorna Blanka och Omma i kommunen.

– Tanken är att man tar en del av förskolans innergård och gör ett matutrymme för barnen, säger Wernström.

Det blir en samlingssal som går att använda även till andra ändamål än enbart som matsal. Det kan till exempel handla om uppträdanden eller annat.

– Vi drar lärdom från de goda erfarenheterna från Omma och tar med det i tänket för Gullvivan, säger han.

I och med ombyggnaden kommer man ha möjlighet att laga egen mat på förskolan Gullvivan också. Beslut har sedan tidigare tagits i kommunen om att samtliga kommunala förskolor ska ha eget tillagningskök och nu har man kommit ett steg närmare det för Gullvivans del.

– Vi har fått klartecken att gå vidare. Än så länge är vi i ett uppstartsskede, men vi ser det här som en ytterligare satsning på förskolan i kommunen. 

I och med ombyggnationen kommer alla förskolorna ha samma möjlighet att bedriva måltidspedagogik.

– Det kommer att bli en likvärdighet i kommunen.

I samband med renoveringen blir det även nya entréer till avdelningarna.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Katarina Hydén