Vadstena kommun har gjort en extra beställning hos Östgötatrafiken för att ge gymnasieeleverna möjlighet att ta sig till sina skolor genom att kunna åka kollektivt in till Vadstena tätort och där hinna med bussar som går straxt efter sju på morgonen.

Den 28 januari börjar den första taxibussen att rulla. Den kör en tur i Borghamnsområdet för att hämta upp de elever som har anmält behov av morgonturen in till tätorten.

Elever som vill anmäla sig till en morgontur gör det till Vadstena kommun.

På eftermiddagen finns det möjlighet för gymnasieeleverna att åka med grundskolans skolskjutsar eller åka med närtrafiken, den beställningstrafik som trafikerar landsbygden efter klockan 17.00.