Ingen ökad sjukfrånvaro i Vadstena

I Vadstena kommun finns i nuläget inga behov av ytterligare åtgärder, men förberedelser pågår för fullt för att ha en beredskap om det blir förändringar.

31 mars 2020 17:00

Vadstena kommun fortsätter förbereda sig genom regional samverkan med bland annat länsstyrelsen när det gäller material och skyddsutrustning.

I förra veckan kom MSB med en föreskrift om barnomsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet. Kultur- och utbildningsförvaltningen arbetar just nu med detta för att vara förberedda vid en eventuell skolstängning.

När det gäller bemanningen i kommunens verksamheter märks ännu ingen ökad frånvaro, men arbete pågår med att rekrytera vikarier där ett inlägg i sociala medier gett bra respons.

Kommunens strategiska krisledning har flera möten i veckan och följer händelseutvecklingen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Katarina Hydén