Ingen mera utredning om 6-timmars arbetsdag

Ingen satsning på kortare arbetstid i Vadstena kommun. Fortsätter istället arbetet med Heltidsresan.

8 september 2019 15:00

I juni ansågs Vänsterpartiets motion om 6-timmars arbetsdag inte korrekt besvarad och återremitterades till kommunstyrelsen efter en omröstning i kommunfullmäktige.

– Motionen anses besvarad. Vi fick en väldigt bra föredragning av tjänsteman här om att SKL, Sveriges kommuner och landsting, avråder att man har lokala lösningar i kollektivavtalen. Vi har ett kollektivavtal att följa. Dessutom så har vi visat att det blir väldigt kostsamt, säger kommunstyrelsens ordförande Peter Karlsson (M) efter att frågan varit uppe vid senaste sammanträdet.

Vadstena kommun arbetar med Heltidsresan som drivs av SKL och Kommunal och innebär förändring från deltids- till heltidstjänster där heltid ska vara norm.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Katarina Hydén