Vadstena fick sina stadsrättigheter år 1400, men 1971 avskaffades begreppet stad när det enhetliga kommunbegreppet infördes.

En del kommuner i Sverige började under 1980-talet att kalla sig stad istället för det formella kommun i sammanhang där det är kommunrättsligt möjligt. För närvarande använder 14 svenska kommuner benämningen stad.

I en motion till kommunfullmäktige i Vadstena skriver Anders Agnemar att det inte finns någon formell rätt för kommuner att kalla sig stad, men inte heller något specifikt förbud.

Artikelbild

| Anders Agnemar (C).

Agnemar anser att Vadstena gör skäl för benämningen stad, men att det är vanligt att benämningen "Vadstena tätort" eller bara "tätorten" används i kommunens egna skrivelser. "Detta känns som en onödig, ohistorisk och självpåtagen degradering", skriver han.

Vissa kommuner såsom, Norrtälje och Sigtuna, har valt att använda ordet stad när det gäller en centralort eller tätort.

Agnemar föreslår nu att kommunfullmäktige i Vadstena fattar beslut om att Vadstena centralort konsekvent ska benämnas "Vadstena stad" där det är kommunrättsligt möjligt.