Folkhögskola har undervisning i gång

På Vadstena folkhögskolan har olika bedömningar gjorts utifrån de olika kurserna. En del körs på distans och en del är fortfarande igång på skolan.

30 mars 2020 10:15

Vadstena folkhögskola har beslutat att fortsätta att hålla delar av undervisningen igång på skolan även efter att regeringen gått ut med rekommendation om distansundervisning.

– Vår utgångspunkt är att vi har ett uppdrag att se till att våra studerande ska kunna få sina kurser klara under den tid som är satt, säger skolans rektor Karin Nyström.

Förutsättningarna för de olika kurserna på skolan skiljer sig åt.

– Kurserna för seniorer har vi inte igång. Det beror på att de ses som en riskgrupp.

Daglediga seniorer som velat har fått uppgifter via e-post att jobba med hemifrån.

 

När det gäller skolans långa kurser har de gjort bedömningen att de fortsätter att ha undervisning. Anpassningar har gjorts för elever som är i riskgrupp, har anhöriga i riskgrupp eller i det här läget inte kan komma.

– Då ordnar vi så att vi kan undervisa dem på distans.

För vissa kurser är det problematiskt att ordna fjärrrundervisning.

– Våra praktiska linjer är det ju svårt att bedriva distansundervisning på. De som går på hantverk och är i smedjan till exempel. Det går ju inte ha smedja på distans, säger hon.

 

Skolans distanskurser har träffar på skolan en helg i månaden och här har olika beslut tagits.

– Vi har gjort olika riskbedömningar utifrån de olika kurserna, säger hon.

Beroende på träffarnas olika moment har risker bedömts, vilket lett till att en av kurserna som har helgträff istället kommer att ha de momenten via distans medan den andra kursen har träff på skolan.

 

När det gäller måltider på skolan serveras den fortfarande med buffé.

– Man vill ju få bort all trängsel när människor äter. Man pratar om bordservering, men det står också i det som Folkhälsomyndigheten skrivit att om man kan hålla ordning på det här får man fortsätta att servera buffé. Det anser vi att vi kan och vi följer också noga det som Livsmedelsverket säger kring det här med bufféservering, säger hon.

Krav ställs dock på att ingen får gå in i matsalen utan att ha tvättat händerna.

 

När det gäller hur skolan ska agera framåt är ännu oklart.

– Man vet ju inte hur det ser ut nästa vecka, säger hon.

Snart är det påsklov och nya beslut kan komma att behöva fattas efter det.

– Vi har en beredskap till att övergå till distansstudier, säger hon.

Vadstena folkhögskola bedriver även konferensverksamhet. Likt många andra i den branschen har skolan drabbats av många avbokningar.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Katarina Hydén