En väljare i Vadstena hade efter valet granskat Valmyndighetens hemsida och konstaterat att Bengt-O Petersson, Konsensus, inte fått några personkryss alls i distriktet Innerstaden. Detta trots att anmälaren och dennes respektive kryssat Bengt-O Petersson när de förtidsröstade på biblioteket två veckor före valet. Vadstenabon valde att anmäla detta till Valprövningsnämnden.

Valprövningsnämnden har nu fått in ytterligare dokument som kommer att läggas till Vadstenabons redan registrerade överklagande.

Ytterligare en väljare i Vadstena har anmält att dennes personkryss i kommunvalet inte registrerats. Denna gång är det Per Ginning (M) som personkryssats och anmälaren misstänker att röstsedlar hanterats felaktigt i kommunvalet.

Till överklagandet har även Konsensus inskickade inlaga bilagts. Oppositionsrådet Frida Edholm (K) har anmält att Konsensus partivalsedlar inte till att börja med fanns med i den pärm som tillhandahölls för de väljare som nyttjat tjänsten "Ambulerande röstmottagare" i kommunen när de skulle rösta.

I inlagan skriver Frida Edholm att denna händelse inte har direkt koppling till den befarade felräkningen av personröster, men att det ändå hör till sammanhanget.

Efter godkännande från den väljare i Vadstena som lämnat in överklagandet har den nya anmälan och Konsensus inlaga lagts till samma ärende och ska tas med i Valprövningsnämndens utredning gällande överklagandet.