En plan upphävdes - en ny antogs

Ny biblioteksplan i kommunen klargör att Vadstena bibliotek och skolbiblioteken är olika former med olika ansvar och uppgifter.

23 mars 2020 13:15

Kultur- och utbildningsnämnden beslutade vid senaste sammanträdet att upphäva den biblioteksplan som antogs av kommunfullmäktige i februari 2019. 

Vid samma sammanträde togs beslut om att anta en ny biblioteksplan för kommunen. Den planen gäller för 2020-2024.

– Det nya är skolbibliotekens beskrivning, säger nämndordförande Göran Fältgren (S).

Det tydliggörs att skolbiblioteken är fristående.

– Det finns egentligen ingen koppling mellan folkbiblioteket och skolbiblioteket och det blir tydligare i den här beskrivningen. Det är skilda biblioteksformer helt enkelt.

I tidigare beskrivning framstod det som att de båda biblioteksformerna hörde ihop.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Katarina Hydén