– Nu stänger vi, och det gör vi ju i normala fall också i slutet av maj. Vi stänger på onsdag, den 29 maj, säger Maria Jönsson, kultur- och fritidschef.

I kommunens budget är det avsatt totalt 15 miljoner kronor till renovering av simhallen. Detta ska fördelas på tre år.

– Det här kommer förlänga livslängden på simhallen med minst 15 år, säger hon.

En undersökning har visat att simhallen i Vadstena är välbevarad jämfört med många andra simhallar som byggts i samma tidsperiod.

– Vi har tagit betongprover som visar att vi har oerhört bra betong vilket troligen beror på att vi gjöt betongen under de mest gynnsamma förhållanden som man kunde, säger hon.

Första etappen av renovering och underhåll sker i sommar.

I år kommer ventilationsaggregat och tillhörande styrsystem bytas i hela simhallshuset. I samband med att styrutrustning till ventilationen i simhallen byts kommer även ventilationen i sporthallen att beröras då den styrs utifrån samma utrustning.

I sommar kommer också varmvattenberedare ska bytas och reparationer ske av kakel som släppt inne i simhallen. Silikonsträngar ska bytas ut i duschar.

– Det är VFAB som gör det här och vi har varit på studiebesök i andra kommuner som har gjort liknande åtgärder för att se och lära, för det finns ju alltid olika tillvägagångssätt. Vi vill se till att vi gör rätt saker i rätt ordning, säger hon.

Efter sommaren öppnas simhallen igen och andra renoveringsetappen görs nästa sommar.