Då kommer beslutet om ishallen att fattas

Föreningar lever i ovisshet när det gäller ishallens framtid. Beslut skulle ha tagits i april, men nu skjuts det framåt till kommunstyrelsen i maj.

31 mars 2020 10:00

– Jag vill verkligen påpeka att jag, och så vitt jag vet ingen annan politiker heller, är emot en ishall. Tvärt om vi är för en ishall, säger kommunstyrelsens ordförande Peter Karlsson (M).

Han påpekar att HC Wettern och andra föreningar gör ett fantastiskt arbete i kommunen.

– Föreningslivet är ett kännetecken på ett bra och fungerande samhällsbyggande i Sverige, säger han.

Svenska ishockeyförbundet gjorde en omfattande inspektion av ishallen och konstaterade att bristerna var betydligt färre än man från kommunens sida tidigare befarat.

Varför gör ni ändå en egen utredning också?

– Det är för att få ett helhetsperspektiv och en konsekvensanalys på den här anläggningen, ishallen som är 35 år gammal., säger han.

Kommunens egen utredning ska innehålla underlag från kultur- och utbildningsnämnden ur ett fritidsperspektiv.

– Vi vill också ha kommunens synpunkt utifrån ett fastighetsägarperspektiv, säger han. 

Utredningen ska även innehålla underlag från Vadstena Fastighets AB (VFAB) ur ett driftsperspektiv.

– Och självklart naturligtvis HC Wetterns och Hockeyförbundets ur ett nyttjandeperspektiv, säger han och fortsätter:

– Sist och inte minst blir det ju ur ett ekonomiskt perspektiv från kommunen. Det måste vi väga in i det där också. Allt det här är jätteviktigt för kommunstyrelsen att få ett helhetsperspektiv på det.

Är det så att ni tänker att man kan lägga ner den på grund av det ekonomiska perspektivet eftersom det är dyra driftskostnader?

– Nä, jag vet inte mer än jag sagt. Vi väntar på att de här utredningarna sammanställs i ett gemensamt dokument så att vi kan ta till oss det i kommunstyrelsen och fatta beslut med den information som vi kommer få däri, säger han.

Han påpekar att han är medveten om att framförallt HC Wettern väntar på besked.

– Jag är den förste att beklaga att det tar tid.

Rådande läge med corona innebär ytterligare fördröjningar.

– Förvaltningen får ju jobba med det här på den tid som blir över och på det vis de hinner med, säger han.

Beslut skulle tas i april, men nu skjuts det framåt. Frågan kommer att tas upp i kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) och därefter i kommunstyrelsen (KS) vid deras sammanträde i maj.

– Det är bara att beklaga, men så är verkligheten. Jag förstår HC Wetterns frustration över detta, men nu är det på det här viset, säger han.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Katarina Hydén